4 Οκτ 2011

Ενάντια στους εργατοπατέρες και τους εξουσιαστές

Αγωνιζόμαστε ενάντια στους εργατοπατέρες και τους εξουσιαστές. Συμμετεχουμε στη γενική απεργία εκτρέποντας τις συμβιβασμένες καταστάσεις που δημιουργούν.
Αυτόνομα μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία βάσης