Νομοθεσία

 Κλικάρετε πάνω στη διάταξη για το πλήρες κείμενο

Σύμβολα:
-> Βασική νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
!!! Σημαντικές διατάξεις.
.
2012.03.13 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.(Υπ.Απόφαση υπουργείου υγείας 13. 3.2012 Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948
.
2012.02.29 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».Αναπροσαρμογη κόστους ωριαίας αποζημίωσης στην εφημερία (Υπ. απόφαση υπ.οικονομικών 29 /2/2012 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 17589 /0022)
.
2012.02 Το σχέδιο νόμου που δεν πέρασε για τις ιατρικές εταιρίες και την αλλαγή του τρόπου εξέτασης στο τέλος της ειδικότητας «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».. 
.
2012.02.09 Συγχωνεύσεις νοσοκομείων συνέχεια (ΦΕΚ 2659/τεύχος Β΄/). 
.
2012.01.20 Αναστολή Κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων για τα ελληνικά νοσοκομεία!!!!! (ΦΕΚ 35 τεύχος β).
.
2012.01.10 το σηριαλ του 5ευρου μπήκε στη δευτερη χρονιά του!!!! Τωρα όμως ερχονται εκλογές οπότε «Τήρηση Εγκυκλίων με εξαιρέσεις στην καταβολή αμοιβής-εξέταστρου των πέντε (5) ευρώ» (Απόφαση ΥΥΚΑ, Αριθμος Αρ.Γ.ΠΡ./Φ5/οικ. 2481).

.
2011.12.29 Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  (ΦΕΚ 3008, τεύχος Β') (Απόφαση ΥΥΚΑ, Αριθμος Φ.90380/οικ.32290/4456).
.
2011.12.21 Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32) (εγκύκλιος ΥΥΚΑ, Αριθμος Υ3β/Γ.Π./οικ.141282). (Αναφέρεται στους όρους έναρξης ιδιωτικών ιατρίων).
.
2011.12.16 Μεταβατικές ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 262 16.12.2011 τεύχος Α). «Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
.
2011.11.03 (ΦΕΚ 2456 3.11.2011 τεύχος B). «Ενιαίος κανονισμός παροχών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ».
.
2011.11.02 Νόμος 4025 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης. Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 228 2.11.2011 τεύχος Α).
.
2011.10.24 Προσχέδιο νόμου  «Για την  Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  Επιστημών  Υγείας του ΚΕΣΥ, την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών».
.
2011.09.29 Οι επερχόμενες αλλαγές στις παροχές υγείας των ασφαλιστικών φορέων, όπως δώθηκαν στη δημοσιότητα και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική έκδοση της ελευθεροτυπίας.
.
2011.09.29 Προσχέδιο νόμου «Εννιαίος κανονισμός παροχών Υγείας».
.
2011.08.09 Υπ.απόφαση Αριθμ. Υ4α/οικ. 100147 Ερμηνευτική εγκύκλιος «Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (ΦΕΚ 1702/Β’/1-8-11)».
.
2011.08.01 Υπ.απόφαση Αριθμ. Υ4α/οικ. 85649 (Φ.Ε.Κ. 1702 τεύχος Β’) «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ».
.
!!! 2011.07.28 «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/τ.Β’/28-7-2011)
.
2011.07.26 Κανόνες λειτουργίας των ΤΕΠ (από 3 διαφορετικά διατάγματα)
1) Εγκύκλιος Υ4α/OIK 84657 /11 26/7/11   
2) Φ.Ε.Κ. 1483, τεύχος Β’, 23 Ιουλίου 2009
3) Φ.Ε.Κ. 1900, τεύχος Β’, 14 Σεπτεμβρίου 2007 
.
!!! 2011.07.25 Πενταυερου συνέχεια.. Όχι σε όσους προσέρχονται ως επείγοντα περιστατικά (εγκύκλιος ΥΥΚΑ Υ4α/οικ 84590 ημερ.25/7/2011)
.
!!! 2011.07.21 Η πρόταση του Υπ.Υγείας για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. – Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες
.
!!!2011.07.01 Υπ. Υγείας: Πρόταση αναδιάταξης του Ε.Σ.Υ. (τελικό κείμενο)
.
!!!2011.06.29 ν.3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις. Περιλαμβάνει 1ον) τροπολογία για την μισθοδοσία των ειδικευομένων του Αιγινήτειου από το κρατικό προυπολογισμό, 2ον) τροπολογία για το κόψιμο της πληρωμής των πέραν των προβλεπόμενων εφημεριών από τον νόμο (7 για τους ειδικευόμενους και αναλόγως βαθμίδας για τους επιμελητές από το κάθε νοσοκομείο) που προέβλεπε ο νόμος 3868/2010. Με λίγα λόγια αναπροσαρμόζει το πλαφόν οριστικά προς τα κάτω, 3ον) Ρύθμιση της σειράς της λίστας αναμονής για τις ειδικότητες (ψυχιατρική, νευρολογία κτλ που πρόσφατα έγιναν ενιαίες) και 4ον) Ρύθμιση θέσεων επικουρικών άγονων περιοχών(Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α’).
.
2011.05.09 Πεντάευρου συνέχεια…κανείς δεν θα ξεφύγει (24ωρη εφαρμογή) (Αρ. απόφασης 51331)
.
!!!2011.04.17 Προσχέδιο νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες (Όπως δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής)
.
!!!2011.04.08 Eγκύκλιος ρυθμισης 5ευρου στα Κ.Υ. (Αρ.Πρωτ.Υ3α//ΓΠ/10784).
.
!!! -> 2011.03.02 Ν.3918 - Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 31, τεύχος Α') (Καταργεί μεταξύ άλλων και την πρωσοποπαγή θέση ειδικευομένου όταν η άδεια του υπηρετούντος ξεπερνάει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα-όπως η άδεια κύησης- στο άρθρο 77 – Καταργούμενες διατάξεις παράγραφος 6).
.
2011.02.16 Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων(ΦΕΚ 257 τεύχος Β') . 
.
!!! 2011.01.31 Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. Υπ. Απόφαση 18757
.
2011.01.14 5ευρου συνέχεια..Διευκρινήσεις( Υπ. απόφαση 4456)
.
!!! 2011.01.04 Εγκύκλιος για το 5ευρω στα νοσοκομεία (Υ4α/οικ. 1329. ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείων του ΕΣΥ και κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας.)
.

!!! 2010.12.29 Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων των προσερχομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στα Κέντρα Υγείας (ΦΕΚ 2080, τεύχος Β', Αρ.πρ.Υ4α/οικ.165114).
.

2010.12.23 Εγκύκλιος παροχής οδηγιών για την ορθή εφαρμογή κείμενων διατάξεων περί διακομιδής ασθενών.(Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698)
.

!!! -> 2010.12.02 Εγκύκλιος για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (Αρ. Πρωτ.: Υ4α/Γ.Π.οικ. 151359).
.

!!! 2010.11.25 Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων (Υπ. απόφαση -ΦΕΚ 1851, τεύχος Β').
.
!!! 2010.10.22 Ι.Κ.Α.: Απαγορεύουμε τη συνταγογράφηση σε ειδικευόμενους, ακόμα και στα επείγοντα!!! (απόφαση -Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/807).
..
10.10 Προσχέδιο νόμου - Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
.

2010.10 Αιτιολογική έκθεση νόμου- Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. (7/5-4 εφημερίες και άλλα πολλά)
.

!!! 2010.09.28 Τρόπος τοποθέτησης επικουρικών στα νοσοκομεία, (ΦΕΚ 1579, τεύχος Β').
.

!!! 2010.09 Γνωμοδότηση Μιχαήλ Μιχαήλ για την μετατροπή των εφημεριών του νέου νόμου σε ετοιμότητας και την αποπληρωμή αυτών πάνω από 7.
.

!!! 2010.08.05 Εγκύκλιος ρυθμισης ειδικοτήτων με περισσότερα των 2 στάδια ειδίκευσης (παιδοψυχιατρική.,νευρολογια κτλ) (Αρ.Πρωτ.Υ10δ/οικ.97444).
.

!!! ->  2010.08.03. ν. 3868,(ΦΕΚ 129,Τεύχος Α',) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (καταργεί μεταξύ άλλων και την αναγνώρηση του επιπλέον τριμήνου για την ειδικότητα της γενικής ιατρικής για όσους είχαν κάνει 15μηνο αγροτικό).
.
!!! 2010.06.25 Γνωμοδώτηση Μιχαήλ Μιχήλ σχετικά με την δικαιοδοσία των διαυθυντών να τροποποιούν τα προγράμματα εφημέρευσης που έχουν εγκριθεί από τα επιστημονικό συμβούλια.
.

2010.06 Ενημερωτικό σημείωμα για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
.

2010.06 Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
.

!!! 2009.09.01 Καταργηση παθολογίας για τις ειδικοτητες με λιγοτερο απο 1 χρονο Απόφαση Υπ.Υγείας Αρ.: Υ7α/ΓΠ/οικ.115169, ΦΕΚ 1815/01.09.2009
.
2009.06.29 2η και 3η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Υγείας για την εφαρμογή του νέου νόμου Υπουργική απόφαση αρ.: ΥΙΟα/Γ.Π.87169
.

!!!/!!! 2009.06.02 ο χρόνος της εφημεριακής εργασίας είναι χρόνος εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας και ως εκ τούτου δεν παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος των γιατρών.
.
!!! 2009.04.27 1η εγκύκλιος για την εφαρμογή του ν.3754/ 2009.
.
-> 2009.03.30 Ιατροί Εργασίας - Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. (Υπ.Απόφαση αρ.Υ7α/ΓΠ. οικ. 37794/2009 - ΦΕΚ 574/Β'/30.3.2009) 
.

2009.03.25 Σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας για την ΠΦΥ, που δεν έφτασε ποτέ προς ψήφηση στη Βουλή.
.

!!! 2009.03.24 Αντικατάσταση ειδικευόμενου με τον πρώτο επιλαχόντα, εαν λάβει άναρωτική άδεια μεγαλύτερη των 30 ημερών ή άδεια λοχείας. Υπ.απόφαση αριθμ. Υ10δ/ΟΙΚ. 45163.(Καταργήθηκε από διατάξεις του ν.3918 της 02.03.2011).
.
!!! -> 2009.03.11 3754/6.3.2009 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 43/11.3.2009)
.

!!! 2009.01.30 άδεια εγκυμοσύνης ειδικευόμενων (σε ισχύ) (Αρ.Υπ.απόφασης 2081/51) (Μέρος 1ο, μέρος 2ομέρος 3ο)
.
2009.01.21 Τρόπος , διαδικασία , καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. Αριθ. Γεν. Πρωτ. Οίκ. 8246 (Αντικαταστάθηκε με την διάταξη της 31.01.2011)
.
!!! 2008.12.23 Άδεια κύησης ειδικευομένου και αντικατάστατης από τη λίστα αναμονής σε πρωσοπαγή θέση.
.

!!! 2008.12 Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών - Oλόκληρη η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΟΕΝΓΕ
.

!!! 2008.07.11 Υπ. απόφαση για την αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στο εξωτερικό (Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ/οικ 96756)
.

2008.05.09 Ν.3655 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. (6 επιπλέον μήνες άδεια για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (Παρότι οι ειδικευόμενες γιατροί είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ για την παροχή υγειονομικής πέρίθαλψης δεν τις συμπεριλαμβάνει, λόγω της συνασφάλισης με το ΤΣΑΥ- τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται στο υπουργείο υγείας) (ΦΕΚ 833/9.5.08)
.

!!! 2008.01.16 Υπ. απόφαση παροχής διευκρινήσεων.για μείωση χρόνου ειδικότητας από το 15μηνο αγροτικό στους 6 μήνες (Αρ. Υ10δ/οικ. 7745)
.

!!! 2007.08.27 Νομοθεσία για την παράταση της ειδικότητας (ΦΕΚ 1710, τεύχος Β') (σελ.1σελ.2)
.
!!!-> 2007.07.09 Παράταση χρονικού ορίου για το διορισμό ειδικευόμενου (Αριθμ. Υ10δ/οικ. 88604 (4)).
.
!!! ->  2007.06.18 Ν.3580 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. (Προβλέπει μεταξύ άλλων και την αυξημένη αφαίρεση χρόνου ειδικότητας στους 6 μήνες για όσους έχουν κάνει 15μηνο αγροτικό στο Άρθρο21 παρ. 3Γ).
.
-> 2007.02.09 N. 3528 Ο νέος δημοσιουπαλληλικός κώδικας (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) (Μέρος Α'μέρος Β'μέρος Γ'μέρος Δ') 
.

!!!/!!! 2006.09.15 Υπ. απόφαση που προβλέπει την μόνιμη παρουσία ειδικευμένων γιατρών σε Τ.Ε.Π. και Τ.Ε.Ι.- "Λειτουργεία εξωτερικών Ιατρείων" (Αρ. Υ4α/ΟΙΚ110886εγκ/06)
.

!!!/!!! 2006.06.20 Εγκύκλιος που προβλέπει την μόνιμη παρουσία ειδικευμένων γιατρών σε Τ.Ε.Π. και Τ.Ε.Ι.
.
2006.04.18 Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. Υπουργική απόφαση Αρ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 39 /οικ.8388.
.
2005.12 Αποφαση ευρ.δικαστηριου για την ερμηνεία της οδηγίας 93/104/ΕΚ 
.

-> 2005.11.28 Ν. 3418 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.(ΦΕΚ 287, τεύχος Α')
.
!!!/!!! 2005.05.16 Π.Δ. 76/2005. Οι ειδικευόμενοι πρέπει να εργάζονται το μέγιστο 52 ώρες εβδομαδιαίως από 01/08/2009 (μέσος όρος 6μήνου)
.
-> 2005.04.04 Ν. 3329/2005. Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Περιφερειακή συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. ( ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005) (Μέρος ΑΜέρος Β') .
2005.03.18 ΑΠΕ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
.

-> 2003.12.25 ΦΕΚ 297, τεύχος Α', ν. 3205 Μισθολογικά Ιατρών Ε.Σ.Υ. (και ειδικευομένων)..
!!! 2002.10.4 2η αποφαση Κε.Σ.Υ. για αιμοληψιες.
.
-> 2001.03.02 Ν.2889 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός το Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. (Ίδρυση Πε.Σ.Υ.) (ΦΕΚ Α'37) - (Μέρος Α'μέρος Β').

.
!!!!!! 2000.06.22 Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τομείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω οδηγία (Καλύπτει πλέον και τους ειδικευόμενους γιατρούς) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 195 της 01/08/2000 σ. 0041 - 0045)
.
!!! 1999.05.13 Π.Δ. 88/1999 Ενσωμάτωση της οδηγίας 93/104/ΕΚ 1 για τον χρόνο εργασίας και των γιατρών στο ελληνικό δίκαιο "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ 1" (ΦΕΚ 94, τεύχος Α')
.
-> 1998.12.04 Απόκτηση ειδικότητας γιατρών (ΦΕΚ Β' 1232/4.12.1998 Αριθ. Α9γ/38800, ΥΑ Α9γ//1998 / Β-1232 Τροπ.ΥΑ Α9γ/19338/95)
.
!!! ->  1998.04.22 ΦΕΚ 89, Τεύχος Α', Τρόπος αποζημίωσης της εφημεριακής απασχόλησης (σελ.1σελ.2σελ3.)
.
-> 1997.08.21  Ν. 2519. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 165 Α'). 

.
->  1994.03.16 Ν. 2194. Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 34 Α'). 
.
!!! 1993.11.23 Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 307 της 13/12/1993 σ. 0018 - 0024)
.

-> 1992.7.15 Ν.2071 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. (ΦΕΚ Α 123). (Μέρος Α', μέρος Β')
.
!!! 1990 Έγγραφο του Ι.Σ. Λάρισσας για τις ενεργείς εφημερίες εκτός νοσοκομείου, όταν δεν υπάρχουν κρεββάτια (Βασιζόμενο στην Υπ.Απόφαση Σούρλα).
.
!!! 1989.08.31 Υπ. απόφαση για τις εφημερίες ειδικευόμενων μητέρων (σε ισχύ) (Αρ. Α97/21409 με επιφύλαξη)
.
!!! 1987.06.04 Νοσηλευτικές πράξεις (Απόφαση Κε.Σ.Υ. σε ισχύ που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διενέργεια των αιμοληψιών απο το νοσηλευτικό προσωπικό)
.

1986 Υπ.Απόφαση Α33/οικ.1032 Εξασφάλιση σε κάθε γιατρό 4 ενεργών εφημεριών κάθε μήνα (σελ1, σελ.2σελ.3σελ.4σελ5)
.
-> 1983.10.07 Ν.1397 Ιδρυτικός νόμος Ε.Σ.Υ. (Εθνικό σύστημα υγείας) (ΦΕΚ Α 143). (Μέρος Α'μέρος Β')
.
-> 1983-1994 Συλλογή νομοθεσίας σε σχέση με την ειδικότητα.

.
1982-1994 Συλλογή νομοθεσίας Ε.Σ.Υ. (Αναλυτικά αποσπάσματα νομοθεσίας 1982-1994)
.
-> 1955.09.23 Σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, τις ιατρικές ειδικότητες και άλλες διατάξεις. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ειδικότητας.N.Δ. 3366 20 (ΦEK A'/ 258)
.
!!! Επίσχεση εργασίας μισθωτών τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία
.
-> Βασική Νομοθεσία Ε.Σ.Υ. (Αριθμοί νόμων)
.
!!! Αγονες και προβληματικές περιοχές, ποιό είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο; Ποιά τα κίνητρα για τους ιατρούς ΕΣΥ;
 
.
!!! Επίδομα Ανεργίας μετά από ειδικότητα