ΚΙνημα Νεων Ιατρών

Η λογική μας στη δημιουργία του Blog και του group στο facebook του κινήματος των νέων ιατρών, από κοινού με συναδέρφους άλλων blog και ομάδων που δραστηριοποιούμαστε χρόνια τώρα ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα των ιατρών, παρότι δεν έχουμε κατ' ανάγκη τις ίδιες πολιτικές τοποθετήσεις, είναι να ακουστούν οι αποψεις των νέων συναδέλφων που συστηματικά αποσιωπούνται από τα επίσημα ιατρικά συνδικαλιστικά όργανα.

Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική του παρωχημένου και κομματικά εξαρτώμενου συνδικαλισμού και να αφήσουμε τη διαδικασία της εξαγωγής απόψεων και λήψης αποφάσεων να δημιουργηθεί μέσα από την καθημερινή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας.

Έτσι οι πρώτες μας σκέψεις είναι να μην θέσουμε αρχές και όρους για τη συμμετοχή στο group του Facebook πέραν του ηλικιακού κριτηρίου (έως 45 ετών το πολύ). Αυτό γιατί απευθυνόμαστε σε νέους συναδέρφους (επικουρικούς, ειδικευόμενους, νέους αυτοαπασχολούμενους,, αγροτικούς, άνεργους και προπτυχιακούς).

Τα προβλήματα μας ενώνουν και είναι περισσότερα από ποτέ..

Ας συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί το μέλλον μας.


Οι συζητήσεις θα πραγματοποιούνται στο group Κίνημα Νέων Ιατρών του Facebook.
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_130747556998397&ap=1#!/home.php?sk=group_130747556998397

Τα πορίσματα και ο διάλογος θα δημοσιοποιούνται στη σελίδα :
medkinima.blogspot.com