14 Μαρ 2011

Πανελλήνιες Συνελεύσεις Νέων Ιατρών


Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας να συγκαλέσουν ανοικτές συνελεύσεις Νέων Ιατρών μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 όπως αποφασίστηκε στην πανιατρική συνέλευση (ξεν. President 27/2/2011).
.
.
.
.
Θέματα των συνελεύσεων αυτών:

Υπηρεσία υπαίθρου

Επιλογή ειδικότητας - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Αυτόνομα ΤΕΠ - Εφημερίες

Προοπτικές εργασίας μετά την ειδικότητα (ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ κτλ)


Όλες οι προτάσεις θα συζητηθούν και θα συμψηφισθούν σε παναττική συνέλευση στις 15/4/11. Κατόπιν θα διανεμηθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα (Ιατρικοί Σύλλογοι, Συνδικαλιστικά όργανα, Υ.ΠΕ, Υπουργεί Υγείας κ.α.)

Σχεδιάζουμε και διεκδικούμε καλύτερο σύστημα Υγείας για όλους.