17 Μαρ 2011

Ενημερώθηκαν πλήρως οι σελίδες νομοθεσίας και κειμένων

Μετά από επίπονη προσπάθεια καταφέραμε να επαναφέρουμε τις σελίδες της νομοθεσίας και των κειμένων.
Θεωρούμε ότι η σελίδα μας προσφέρει μια από τις πληρέστερες ενημέρωσεις, που μπορεί να βρεί κάποιος στο διαδύκτιο, με το πλήρες κείμενο των σημαντικότερων νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τους γιατρούς, ώστε να μπορεί να χρησιμοποίούνται εύκολα σε κάθε περίπτωση για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας που έχουν κατακτηθεί με αγώνες στο παρελθόν.