6 Ιουλ 2011

Ανέβηκε στη σελίδα της νομοθεσίας ο νόμος ν.3984 "Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις."

Αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1ον) τροπολογία για την μισθοδοσία των ειδικευομένων του Αιγινήτειου από το κρατικό προυπολογισμό,

2ον) τροπολογία για το κόψιμο της πληρωμής των πέραν των προβλεπόμενων εφημεριών από τον νόμο (7 για τους ειδικευόμενους και αναλόγως βαθμίδας για τους επιμελητές από το κάθε νοσοκομείο) που προέβλεπε ο νόμος 3868/2010. Με λίγα λόγια αναπροσαρμόζει το πλαφόν οριστικά προς τα κάτω,

3ον) Ρύθμιση της σειράς της λίστας αναμονής για τις ειδικότητες (ψυχιατρική, νευρολογία κτλ που πρόσφατα έγιναν ενιαίες)

και 4ον) Ρύθμιση θέσεων επικουρικών άγονων περιοχών

(Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α’).