3 Ιουν 2011

Ενάντια στα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων