4 Νοε 2011

Δημοσιεύτικε σε ΦΕΚ ο Ν 4025

Δημοσιεύτικε σε ΦΕΚ ο νόμος 4025 για την Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης. Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 228 2/11.2011 τεύχος Α).
Ανέβηκε και στην αντίστοιχη σελίδα του blog μας και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.