13 Νοε 2011

Δημοσιεύτικε σε ΦΕΚ ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας

Δημοσιεύτικε σε Φ.Ε.Κ. η υπουργική απόφαση για τον  ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας.
μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ