6 Φεβ 2012

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ψ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη, 6/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ψ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, οι ειδικευόμενοι ιατροί του Ψ.Ν.Τ. βρισκόμαστε σε επίσχεση εργασίας για τους εξής λόγους :

1. Μη καταβολή εφημεριών μηνών Δεκεμβρίου 2011 και Ιανουαρίου 2012
2. Ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας(παλαιά κτιριακή υποδομή, κάκιστη ποιότητα διατροφής, έλλειψη ζεστού νερού, υγρασία, ανεπαρκή θέρμανση και καθαριότητα, έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού) .
3. Βάση του προϋπολογισμού από την 6η Υ.Π.Ε το ποσό των εφημεριών στο Ψ.Ν.Τ. έχει μειωθεί δραματικά με συνέπεια να μη μπορεί να καταρτιστεί ασφαλές πρόγραμμα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία όπου η μείωση του προϋπολογισμού δεν επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία τους.

Μήπως γιατί από το 2008, και ενώ οι ετήσιες εισαγωγές συνεχώς αυξάνονται «εμείς έχουμε κλείσει?».

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας για την εξόφληση των οφειλομένων σε εμάς αποδοχών των εφημεριών του Δεκεμβρίου, καθώς και των εφημεριών του Ιανουαρίου για τις οποίες το Δ.Σ του Ψ.Ν.Τ εγκρίνει μεν ως προς τις εφημερίες το πρόγραμμα, αλλά το κόστος αυτών μειώνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο e-mail της 6ης ΥΠΕ (αριθμ.πρωτ. Ψ.Ν.Τρίπολης 684/18-1-2012) που μας κοινοποιήθηκε μετά την περάτωση των εφημεριών. Όλες οι εφημερίες που έγιναν από εμάς, είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και προέρχονται από την παροχή της εξαρτημένης εργασίας μας, δεν μας τις έχετε εξοφλήσει. Επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες εργατικές διατάξεις και το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα είχατε υποχρέωση εξόφλησης των οφειλομένων σε εμάς ανωτέρω εργατικών αποδοχών, οι οποίες είναι σημαντικές και αξιόλογες και
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 325 ως 329 του Αστικού Κώδικα έχουμε το δικαίωμα επισχέσεως εργασίας διότι στο πρόσωπό μας συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού και δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να παύσουμε την παροχή της εργασίας μας μέχρι εξόφλησης των οφειλομένων, δικαιούμενοι όλες τις αποδοχές και του χρονικού διαστήματος επισχέσεως εργασίας.
Επειδή δεν εκπληρώνει τις νόμιμες ή συμβατικές του υποχρεώσεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (παλαιά κτηριακή υποδομή, κάκιστη ποιότητα διατροφής, έλλειψη ζεστού νερού, υγρασία, ανεπαρκής θέρμανση και καθαριότητα) καθ’ όσον η δήλωσή μας αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτύρομαστε έντονα για τη συμπεριφορά που δείχνετε. Δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε από την επίδοση της παρούσης το δικαίωμα επισχέσεως, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλομένων τα οποία σας καλούμε να εξοφλήσετε αμέσως, όπως επίσης εκπληρώσετε τους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την επάνοδό μας στην εργασία.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα, στον καθ’ ου τη παρούσα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης